ΧΑΛΚΟΣ Α

4,30

€/Kg

π.χ. από καλώδια

ΧΑΛΚΟΣ Β

3,90

€/Kg

π.χ. σωλήνες

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

0,80

€/Kg

π.χ. πόρτες, παράθυρα

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

2,40

€/Kg

π.χ. βρύσες

ΜΟΛΥΒΔΟΣ

1,00

€/Kg

π.χ. σωλήνες

ΚΑΛΩΔΙΑ

1.00

€/Kg


ΜΟΤΕΡ

0,30

€/Kg

μηχανήματα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

0,60

€/Kg

επαγγελματικός εξοπλισμός

ΜΑΛΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

0,60

€/Kg

επαγγελματικός εξοπλισμός

ΣΚΛΗΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

0,50

€/Kg

διάφορα εξαρτήματα μηχανημάτων